ยินดีต้อนรับ คุณควางฮี ฮัน และ คุณเจวอน ฮัน

เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกััน

ขอขอบคุณ