มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้เชื่อมโยงความร่วมมือของทีมสนับสนุนต่างๆกับคริสตจักรพิษณุโลก ซึ่งบริษัท FireCom กับทีมแฮบม เป็นผู้สนับสนุนในการเดินสายไฟ ผู้ปกครองคิมซอนฮุย (บี) และคุณควอนนัมอึน สนับสนุนชุดนักร้องประสานเสียง โรงเรียนผดุงราษฎร์ สนับสนุนที่ยึดโปรเจคเตอร์ และคนไทยหลายๆคนร่วมกันสนับสนุนเครื่องดนตรีและเครื่องกรองน้ำ

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน