สนับสนุนทุนให้กับเด็กประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

ประกอบด้วย นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 คน ที่อาศัยอยู่ที่กำแพงเพชร และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 คน ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมต้น 1 คน และนักเรียนมัธยมปลาย 1 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

คุณ Kim Da-som (Kim Chun-soo) สนับสนุนทุนให้กับ นางสาวภาริดา สุขเกษม (ม.5) และ ด.ช.พงศธร สว่างศรี (ม.2) คุณ Sung Duk Lee สนับสนุนทุนให้กับ ด.ช.อัษฎาวุธ สาขำ (ป.2 ) คุณ Noh Minji +  K. KHEE สนับสนุนทุนให้กับ ด.ญ.ชลกานต์ ก้อนจันทร์เทศ (ป.5 ) คณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) สนับสนุนทุนให้กับ ด.ญ.กัลยา ศรีกล่อม (ป.1), ด.ช. วันเฉลิม เบ้าดี (ป.1, ชาย), ด.ญ.สุภาลัย เศรษฐกิจ (ป.1), และ ด.ญ.ภาวิณี เอกวิลัย (ป.1)