มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี มีกิจกรรมวาดภาพศิลปะ พร้อมกับแจกไอศครีมให้กับเด็กๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร