กิจกรรมอาสาสมัครเกาหลี

คุณมินจี โน สอนทำพัด พับกระดาษ นันทนาการ รวมถึงบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ของที่ระลึก ขนม และทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก