น้องนาเดีย นางสาวนภวรรณ เวียงนนท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก กำลังแนะนำตัวเองเป็นภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)