ในเดือนมิถุนายน 2562 เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ทีม WE WHAF ปฏิบัติการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ “โครงการสอนคณิตศาสตร์ผ่านภาษาอังกฤษ Math in English” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ4 (บางระกำชนูปถัมภ์) และ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ 1 https://bit.ly/2xI4Lpk

ครั้งที่ 2 https://bit.ly/2ShyaQv

ครั้งที่ 3 https://bit.ly/32qzcyo

ครั้งที่ 4 https://bit.ly/32qzcyo