วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ที่สำนักงานมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนวัดหนองอ้อ 2 คน  เพื่อเตรียมการสำหรับกิจกรรมอาสาสมัครจากเกาหลี (ทีมแฮบอม) ที่จะมาทำกิจกรรมอาสาสมัครที่โรงเรียนวัดหนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ พิษณุโลก ในช่วงเดือนมกราคม 2563