คณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) 2 คน ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ แก้วบัวไข และ ทพญ.อัญชลี กิตติวิริยกุล พร้อมกับตัวแทนจากโรงเรียนบ้านคุยยาง 2 คน ได้แก่ นางพิกุลทอง อ้นชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยยาง และครู 1 คน เข้าพบปะพูดคุยกับคุณวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ เพื่อประสานงานและสร้างความร่วมมือต่างๆ