ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. คุณครูเจวอน ฮัน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร “รายการ อสมท. เพื่อชุมชน” สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพิจิตร 107.75 เป็นภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และอีกหลายๆประเทศ มาเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาวฯจังหวัดพิจิตร