วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย (วีวาฟ) ได้ลงพื้นที่บ้านท่ากระดุน หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจพื้นที่ และประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของแผนกิจกรรม สถานที่ อุปกรณ์ รวมถึงการนัดล่วงหน้า จากนั้นมีการแนะนำตนเอง ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย (วีวาฟ) และประชาสัมพันธ์โครงการ Care & Share ใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน ให้กับชาวบ้าน

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือ :))