มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.พรทิพย์ มีพยุงโรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้นไปยังโรงเรียนในท้องถิ่น เช่น ให้มีการจัดกิจกรรมเล็กๆกับชาวเกาหลี มีการเชื่อมโยงชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามผลและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เคารพความหลากหลายของวัฒนธรรมและเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความร่วมมือในทุกชุมชนและระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน