คุณควางฮี ฮัน​ ผู้ให้การสนับสนุน ได้เดินทางมายัง มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เราสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการลงพื้นที่ในประเทศไทย เราประชุมที่เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน และมีการประชุมที่พิษณุโลก