มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อาสาไปทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาเกาหลีของแผนกการศึกษานานาชาติ สนับสนุนสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการ และทำงานร่วมกับนักเรียนอาสา