มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเราตระหนักดีว่าสถานที่และสิ่งที่จะทำนั้นมีความสำคัญมากๆ เราดำเนินโครงการร่วมกับ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศเกาหลี) ซึ่งจะมีการการสนับสนุน บริจาคสิ่งของต่างๆ รวมถึงอาสามัคร ห้องสมุดมีชีวิตในฝัน ฟาร์มสำหรับเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านวังขวัญ (สุโขทัย)

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน (พิษณุโลก)

โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) (พิษณุโลก)

โรงเรียนวัดทุ่งชา (พิษณุโลก)

โรงเรียนวัดวังอิทก (พิษณุโลก)

 

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียน 5 แห่งเพื่อสอบถามความต้องการและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มีนาคม และครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 มีนาคม หลังจากนั้นเราได้ตัดสินใจเลือกโรงเรียนและโครงการที่เป็นไปได้ และเราก็ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 20 มีนาคม เพื่อปรึกษาหารือรวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ