ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เราได้จัดการประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เป็นครั้งแรก ประจำปี 2562 ที่สำนักงานมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)