วันนี้ สำนักงานมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้ลงพื้นที่และพบปะพูดคุยกับคณะครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเป็นการสอบถามข้อมูล ในการจัดเตรียมทำโครงการเล่นสู่การเรียนรู้ Play to learn
ของ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก”(โครงการที่ 2)
ทำการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป

การเรียนรู้สู่การพัฒนา

จีเอชที