โรงเรียนบ้านคุยยาง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
คุณครูได้มาสำนักงานสำนักงานมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
และพบปะพูดคุยกับเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
เพื่อเป็นในการจัดเตรียมทำโครงการเล่นสู่การเรียนรู้ Play to learn
ของ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “วีโก”(โครงการที่ 2)
ทำการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป

การเรียนรู้สู่การพัฒนา

จีเอชที