[กิจกรรมสนับสนุนจิตอาสา] “ห้องสมุดมีชีวิตในฝัน”

คณะกรรมการวาฟไทยและเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิตในฝัน”

ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 1 เราได้ห่อปกหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ในวันที่ 2 เราได้ประทับตราผู้สนับสนุน บนหนังสือไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม