[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก
Children Donation program ประจำปี 2563 จังหวัดพิษณุโลก

จากความรักและความหวังใจ ส่งถึงความฝัน อนาคตเด็กไทย
การส่งผ่านความรัก ความห่วงใย เราทุกคนพยายามที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ
เป็นกำลังใจให้น้องๆ พยายามและสู้ต่อไป ขอขอบคุณคุณหมอทัศนีย์ สุวรรณโชติ (คุณหมอฝ้าย)
และคุณวิทวัส อุทายะ
ที่ให้การสนับสนุนบริจาคเงินทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก
Children Donation program ประจำปี 2563 ทุนการศึกษาระยะยาว 1 ปี

วันนี้สำนักงานมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
นำโดย คุณจิราภา แซ่แต้ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ คุณจีอึน ควอน รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วยผู้สนับสนุน คุณหมอทัศนีย์ สุวรรณโชติ (คุณหมอฝ้าย)
เดินทางไปมอบทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เราคิดเสมอว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’
ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที