ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุโขทัย สนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

โพสต์ที่เกี่ยวข้องข้างล่าง

http://www.ght.or.th/ko/%ed%9b%84%ec%9b%90%eb%82%98%eb%88%94-%ec%97%90%ec%96%b4%ec%bd%98-%ed%9b%84%ec%9b%90-%ea%b0%90%ec%82%ac%ed%95%a9%eb%8b%88%eb%8b%a4/

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้ทำกิจกรรมแบ่งปันให้แก่โบสถ์พิษณุโลกอีกครั้ง                          
และคนของโบสถ์ทักทายต้อนรับผู้สนับสนุนที่มาเยี่ยม
เพื่อเป็นการขอบคุณ ทางโบสถ์ได้มอบจดหมายขอบคุณแก่ผู้แบ่งปันและผู้สนับสนุนด้วย

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที