มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) แจกขนมให้กับเด็กนักเรียน ​โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เราได้เตรียมอาหารว่างและการสนับสนุนอื่นๆ ไว้สำหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ขอขอบคุณ คุณควังฮี ฮัน ที่ให้การสนับสนุน  :))