คุณมินจี โน มาเยี่ยมเมืองไทยเพื่อบริจาคสิ่งของ ขนม และทุนให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและแบ่งปัน