[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน “หน้ากากอนามัย”
จากสำนักงานใหญ่ ประเทศเกาหลีใต้
Global Hope Na-Num Fundation (CEO Kwon Jeung-Hyun, http://globalnanum.or.kr/)
ที่มอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า โควิด19
และเป็นของที่ระลึกสำหรับนักเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่
ในการทำกิจกรรมของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
กับ‘โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้
‘PLAY TO LEARN’ ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ และ โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบคุณค่ะ

“ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ”
Global Hope Thailand