[กิจกรรมสนับสนุนเงินบริจาค DONATION] ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
จากคริสตจักร ฮานซาราง (Han Sa Rang Church)

ได้สนับสนุนอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ในการทำกิจกรรมของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก
กับ‘โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ‘PLAY TO LEARN’
ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ และ โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


รอยยิ้มอันสดใส
ส่งผ่านแทนคำขอบคุณ
ขอบคุณค่ะ


“ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ”
Global Hope Thailand