ขอบคุณผู้สนับสนุน จากทีมเยาวชนเกาหลีใต้ “ทีม REAL GOOD”
สำหรับหน้ากากอนามัย ที่มอบให้แก่ นักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านคุยยาง
และเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีทุกคน
จากเดิม ทีมเยาวชนจากประเทศเกาหลีใต้
มีกำหนดการมาทำกิจกรรม/โครงการกับน้องๆนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านคุยยาง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสสายพันธ์ใหม่ โคโรน่า 2019 Covid- 19
จึงทำให้ต้องยกเลิกการทำกิจกรรม/โครงการดังกล่าว

ด้วยความรักและความห่วงใย ซึ่งกันและกัน
น้องๆเยาวชนเกาหลีใต้ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัย
ให้แก่ นักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านคุยยาง
และเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีทุกคน
ไว้ใช้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid- 19

ขอบคุณในความปรารถนาดีที่ส่งมา
แม้น้องเยาวชนเกาหลีใต้ จะอยู่ไกลกันสักเพียงไร
ยังส่งความห่วงใยถึงกันได้
ขอบคุณ เยาวชนเกาหลีใต้ “ทีม REAL GOOD

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที