นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

คุณฮัน แจวอน อาสาสมัครจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สอนเทควันโดให้กับนักเรียนประถม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร