คุณนัมอึน ควอน เป็นครูอาสาสอนภาษาเกาหลี ผ่านการวาดการเขียนตัวอักษร การระบายสี และอื่นๆ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบบูรณาการของศิลปะและภาษาเกาหลี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร