นอร์ธชอร์ อาสาสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และน้องป่าน อาสาสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกันตกแต่งบริเวณภายในสำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ขอบคุณที่ทำให้บริเวณภายในมีความสวยงามน่าอยู่ :))