มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้รวบรวมเงินบริจาคและหนังสือมือสองทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อใช้สำหรับโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิตในฝัน” และในขณะเดียวกันก็มีการประกาศรับอาสาสมัครที่มีความประสงค์จะเข้ามาร่วมดำเนินโครงการร่วมกัน

การประชุมครั้งแรกในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม และเราได้รับอาสาสมัครในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ในวันแรกที่เดินทางมาถึงก็ได้ทำความสะอาดห้องสมุด หลังจากนั้นก็นำภาพวาดระบายสีไปติดที่ผนัง