ยินดีต้อนรับอาสาสมัครเกาหลี คุณมินจี โน สู่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 14 สิงหาคม มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการบริจาคในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา 7 คืน 8 วัน