ในช่วงท้ายปี 2557 อาสาสมัครจากเกาหลี กีซุน จู มาทำกิจกรรมจิตอาสาในประเทศไทย เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วันโดยให้การสนับสนุนไอศกรีมมะพร้าว สอนภาษาเกาหลี และทำอาหารเกาหลีให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนั้นยังช่วยตกแต่งภายในให้กับสำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน :))