มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ตัวแทนรับมอบ โดยครูเก๋