อาสาสมัครเกาหลีใต้ “ทีมเฮบอม – Hae-bom” กับ ทีมเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย “ทีมวีวาฟ – We WHAF”

ร่วมกิจกรรมทักษะอาสาสมัคร ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 (จัดโดย สนง.วาฟไทย)