ขอขอบคุณ ผู้ปกครองซอนฮีคิม(บี) แห่งคริสตจักรบอนดงเจอิล เกาหลีใต้

ที่ได้มอบชุดสำหรับคณะนักร้องคริสตจักรพิษณุโลก จำนวน 27 ชุด

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรแด่ท่านและครอบครัวอย่างมากมาย