กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกิจกรรมทำอาหารเกาหลี กับ little jabez “คิมบับ” ที่ สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)