มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) แจกไอศครีมให้แก่เด็กๆ ในงานกีฬาสี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ในวันที่ 17