เยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย รุ่นที่ 1 ปี 2019

มีชื่อว่า ‘We WFAF’

ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย ” แป้ง อิง พิณณ์ ท็อป ฟ้า มายด์นัท ใบตอง บี มายด์จิ เพชร ” 

 ได้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครขึ้นทั้งหมด 10 คน

ประกอบไปด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา2561

ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร จนถึงการสอบสัมภาษณ์ ในเดือนมกราคม ปี2019 ที่ผ่านมา

และได้มีพิธีเปิดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์

 

ครั้งแรก, สิ่งที่พวกเราทำนั้นคือ ทำงานร่วมกับอาสาสมัครแฮ^โบม เยี่ยมชมและติดตามผลโครงการของโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน และดำเนินการสอนเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยให้กับนักเรียน

 

.

ก่อนที่จะไปที่ทำกิจกรรมที่นั้นโรงเรียน นักเรียนทั้ง 8 คนนี้ ต้องดำเนินการของเอกสารการลาสำหรับการไปทำกิจกรรมสาธาระณะประโยชน์เป็นเวลา 2  วัน เพื่อกิจกรรมนี้

 

 ช่วงเวลาในการอบรมเบื้องต้นโดยทั่วไปเพื่อรวมกิจกรรมนี้ 

หลังจากนี้ , นักศึกษาฝึกงานอาสาสมัครแฮ^โบม ประเทศเกาหลีใต้ คือ พี่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ 2 คน และ อาสาสมัครแปลภาษา คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้ว 2 คน ร่วมกับ เยาวชนอาสาสมัครทั้ง 8 คน ด้วย ที่ไปโรงเรียนต่างๆด้วยกัน

โรงเรียนแรกคือ โรงเรียนประถมศึกษาบ้านหัววังกลาง ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาโดย ทีม THAILANT ขององค์กร KUCSS และอาสาสมัครแฮ^โบม

โรงเรียนที่สอง คือ โรงเรียนประถมศึกษาวัดน้ำคบ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาโดย กิจกรรมอาสมัครฤดูร้อน ศูนย์บริการสังคมของมหาวิทยาลัยโซลชิน

โรงเรียนที่สาม คือ โรงเรียนประถมศึกษาวัดทองแท้  ดำเนินกิจกรรมโดย นักเรียนมหาวิทยาลัย กิจกรรมอาสาสมัคร ขององค์กร KUCSSรุ่นที่2และรุ่นที่3 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โรงเรียนที่สี่ คือ โรงเรียนประถมศึกษาบ้านหนองกระบาก ดำเนินกิจกรรมโดย มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา  คือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทั้ง 4 โรงเรียนนี้กำลังดำเนินกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัย

​อาสาสมัครแฮ^โบม ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแยกขยะโดยใช้เพลงเป็นศูนย์กลางและหลังจากนั้นได้สอนเกี่ยวกับการล้างมือโดยใช้เพลงเป็นศูนย์กลางทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับสุขอนามัย

อาสาสมัครแฮ^โบมได้ดำเนินติดตามผลของกิจกรรมต่างที่มีอยู้ในแต่ละโรงเรียน

หลังจากที่อาสาสัครแฮ^โบมได้ติดตามผลของกิจกรรมต่างๆภานในโรงเรียนเสร็๗เรียบร้อยแล้วได้มาช่วยเตรียมของและเล่นเกมส์รวมกับพวกนักเรียน

ก่อนที่การเรียนเกี่ยวกับอาสาสมัครจะเริ่มนั้นได้มองเห็นถึงการให้ความร่วมมือ

ในช่วงของการดำเนินกิจกรรมสุขอนามัยนั้น

 พวกเรานั้นรวมกับเด็กๆเพื่อที่จะช่วยให้พวกเด็กๆเข้าใจ

ระหว่างการเล่นเกมส์และเพลงล้างมือเพื่อสงเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัย

วาฟไทยไว้ใจเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทยทุกคน

ขอบคุณที่ตั้งใจทำงาน :))