โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิตในฝัน” ได้ถูกจัดขึ้น ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และเสร็จสิ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายในจังหวัดพิษณุโลก และอาสาสมัคร ร่วมกันทำความสะอาดห้องสมุด จัดเรียงหนังสือ และทาสีตกแต่งภายใน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม วาฟเกาหลีจึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับเหล่านักเรียนผู้อาสาสมัคร เพื่อขอบขอบคุณและสร้างแรงจูงใจเพื่อพวกเขาสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี