คริสตจักรอันซิม เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ ศิษยาภิบาล ดงกยุน ฮัน
ได้เข้าเยี่ยมชมคริสตจักรคริสตคุณานุกูล และคริสตจักรแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
ศิษยาภิบาล ศจ.ดร.เสมอใจ ศรีมาลา

การเชื่อมโยงและความร่วมมือในการทำพันธกิจร่วมกัน ระหว่างคริสตจักรประเทศเกาหลีใต้
และคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ขอขอบคุณสำหรับการทำงานร่วมกัน
และมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน….

ให้ก็สุข รับก็สุข

GHT / Global Hope Thailand