ขอบคุณควา-งฮี ฮัน และ แจ-วอน ฮัน ที่ทำอาหารอร่อยๆ
ขอบคุณที่สละเวลาอยู่กับเรา
เราสามารถรวมตัวกันและแลกเปลี่ยนอาหารผ่านมื้ออาหารได้
ขอบคุณมากที่อยู่กับเรา 🙂

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ ขอบคุณค่ะ

จีเอชที

Global Hope Thailand