มูลนิธิโกลบอล โฮป ประเทศไทย (GHT) ได้จัดกิจกรรม ‘คริสต์มาสแห่งความสุข’
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 (อาทิตย์) เวลา 14:30 – 18:00 น
เพื่อสร้างความสุข กับคริสต์มาสแห่งความสุข มีกิจกรรมร้องเพลง เกม ทำอาหารเกาหลีและไทย จับฉลากของขวัญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขในวันคริสต์มาส
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กเยาวชน จำนวน 20 คน

ให้ก็สุข รับก็สุข
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand