งาน RISE UP THAILAND ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นงานแสดงวัฒนธรรมเกาหลีและไทย จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2018 สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ร่วมจัดงานและจัดบูธการละเล่นพื้นบ้านเกาหลี มีเกมพื้นบ้านเกาหลี อาทิเช่น ยุดโนรี เจกีชากี ทูโฮโนรี แพงอีชีกี บีซอกชีกี คงกีโนรี ฯลฯ