ทีมอาสาสมัครแฮโบม เป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ ดำเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับด้านสังคมสงเคราะห์

ได้จัดทำกิจกรรมร่วมกับทีมเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย 

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา ( ประเทศไทย )

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้

 

ดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จนถึง วันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

รวมระยะเวลา 9 วัน 8 คืน ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลก เขตภาคเหนือของประเทศไทย

ได้มาฝึกงาน ณ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา ( ประเทศไทย ) 

ในครั้งนี้ที่วาฟไทย อาสาสมัครแฮโบม

นายฮันนอล  คิมและ นายเยจูน คัง  เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์

 

ทางสำนักงานวาฟไทย ได้จัดตารางปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถฝึกงานไปได้ด้วยดีนั้น

ได้จัดให้มีการปฏิบัติงานลงพื้นที่จริงและออกไปทำงานการร่วมมือกันตามสถานการณ์จริง 

ทีมอาสาสมัคร-แฮโบม- ได้ส่งนักศึกษามาเพื่อศึกษา เก็บสถิติรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาในสังคมไทย

และเตรียมความพร้อมของทีม (นักศึกษาฝึกงานอีก 5 คน)

เพื่อก่อเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งตรงตามความต้องการ ทราบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงต่างๆ

มีการประชุม 5ครั้ง ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา(ประเทศไทย)

 นอกจากนี้ก็ได้มีการร่วมมือกับทีมเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย ,กลุ่มอาสาสมัครและนักเรียนล่ามแปลภาษาเกาหลี

 

ได้ดำเนินการกิจกรรมสาธารณสุข   กิจกรรมเสริมสร้างสุขอนามัย “การล้างมือที่ถูกต้อง”  โดยสอนผ่านเพลง  เพลงเกาหลี

ได้แปลเนื้อร้องเป็นภาษาไทย  “เพลงล้างมือ”  กิจกรรมคัดแยกขยะ “เพลงคัดแยกขยะ”

 และสิ่งที่พิเศษคือ ได้มีการจัดกิจกรรมสอนให้กับเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย “ทีม WE WHAF”

เรื่อง การเป็นอาสาสมัครที่ดี  

ในการเรียนการสอนดังกล่าว  เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนอาสาสมัคร

และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทยอีกด้วย

 

สิ่งเหล่านี้ ทำให้พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

 

 

เยจุน  และ  ฮันนอล

ขอบคุณที่ตั้งใจทำงานร่วมกับพวกเรา

 

ขอบคุณครับ  🙂