ทีมอาสาสมัครแฮ^โบมดำเนินกิจกรรมโดยพวกนักเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ 

ปัจจุบันกำลังมีกิจกรรมในสถานที่จริง ตัวแทนและผู้ดำเนินการกิจกรรมจัดเตรียมพวกนักสังคมสังเคราะห์โดยหัวหน้าทีมและสมาชิกได้รวมกลุ่มกัน  

มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ในระหว่างนี้กำลังสนับสนุนด้วยกันของการร่วมมือรหว่างนานาชาติ

 

 

ดังนั้น 

พิษณุโลก ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเวลา 9วัน 8คืนคือตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2019 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2019 ที่วาฟไทยได้กำลังฝึกงานอยู่

 

ในครั้งนี้โดยนักศึกษาฝึกงาน คังเยจุนและคิมฮันออล ทีมอาสาสมัครแฮ^โบม ได้มาที่วาฟไทย  

โดยประธาน นายจุนคยิวโค ทีมอาสาสมัครแฮ^โบมได้จัดเตรียมส่งของที่จำเป็น กาแฟ 400 ซองและ ฮาร์ดิส ได้รับเป็นอย่างดีแล้ว

วาฟไทยก็ด้วยได้เตรียมของขวัญให้กับประธาน นายจุนคยิวโค ทีมอาสาสมัครแฮ^โบม และนักศึกษาฝึกงาน คังเยจุนและ คิมฮันออล

ในอนาคตก็ด้วย 

หวังว่าสามารถช่วยได้สำหรับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันละสามารถอยุ่ด้วยกันอย่างเบิกบาน 

ขอบคุณค่ะ