กลุ่มอาสาสมัครเกาหลี “แฮบอม” ทำ​กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กับเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย “วีวาฟ”

ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยกลุ่มอาสาสมัครเกาหลีจัดทำสคริปต์กิจกรรมและงบประมาณจากเกาหลี

และมีนักเรียนไทยที่เรียนภาษาเกาหลี 3 คน ได้แก่ Youngae, Eugene และ Yerin อาสาสมัครเป็นล่าม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 https://bit.ly/30wceE5

วันที่ 2 https://bit.ly/2O2J1j4