โครงการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16-24 เมษายน 2560 

  • ศึกษาดูงาน การทำงานหน่วยงานราชการ ในเขตคังดง กรุงโซล ที่ทำการเขตคังดง สภาฯเขตคังดง สาธารณสุขเขตคังดง โรงเรียนประถมศึกษา , มัธยมศึกษา , พิพิธภัณฑ์ที่รอการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • ศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัย ยอนเซ มหาลัยที่มีชื่อเสียง เป็นอันดับที่สาม ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  • เข้าเยี่ยมชม การทำงาน ของสถานีโทรทัศน์ MBC การถ่ายทำข่าว, การถ่ายทำซีรีย์เกาหลี การพัฒนาสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ของ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  • เข้าชมใน blue house ชองวาแด สถานที่ทำงานและที่พักของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เน้นย้ำระบบรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศ, ชมพระราชวังชองบกกุง
  • เข้าชมการทำงานระบบสาธารณสุข ทางการแพทย์ ของ สำนักงานสาธารณสุขเขตคังดง heath republic center และการบริหารจัดการทางการศึกษาในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตั้งแต่ด้านโภชนาการ จนถึง หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา

ขอขอบคุณ คุณฮัน กวางฮี, คุณฮัน แจวอน, คุณคิม จูแมน, คุณฮวาง อินกู, คุณนัม ซูกวัง ที่ให้การสนับสนุน