นางสาวธัญยชนก  วะราหล (น้องออม)

นางสาววงศ์ชนก  ธิรินทอง  (น้องแบมแบม)

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3

ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy

ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)