นางสาวธัญยชนก  วะราหล (น้องออม)
นางสาววงศ์ชนก  ธิรินทอง  (น้องแบมแบม)
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

น้องออมและน้องแบมแบม เรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3
ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy
ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)
ทั้งคู่กำลังมองหามหาวิทยาลัยทั้งในเกาหลีและประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ