เรามีการเตรียมการสำหรับการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 59 ที่ สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ซึ่งจะทดสอบวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคมนี้

หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี 🙂