มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จัดเตรียมของขวัญเพื่อให้การต้อนรับทีมแฮบอม อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี สู่จังหวัดพิษณุโลก ที่จะมาร่วมกิจกรรมสำรวจพื้นที่โรงเรียน เพื่อค้นหาความต้องการช่วยเหลือสนับสนุน